Den stu­de­ren­de Sara Fo­ster er pla­get af vold­som­me søvn­pro­ble­mer. Hun går tit i søv­ne og får jævn­ligt slem­me ma­re­ridt. På uni­ver­si­tets forsk­nings­cen­ter får hun en plads på søvn­la­bo­ra­to­ri­et, men ef­ter hen­des før­ste over­nat­ning dér, for­vær­res hen­des si­tu­a­tion blot yder­li­ge­re.

FAKTA

  • VOD-premiere: 04-01-2018
  • Genre: Thriller
  • Instruktør: Elliott Lester
  • Medvirkende: Ahna O'Reilly, Richard Armitage, Haley Joel Osment, Jake Broder, Matthew Del Negro, Rachel Melvin