Tag: hajer

Deep Blue Sea 2

For man­ge år si­den brug­te man høj­tek­no­lo­gi og ge­ne­tisk ma­ni­p­u­le­re­de ha­jer i Aqua­ti­ca-pro­jek­tet for at fin­de en kur mod Alzhei­mers syg­dom. De kom tæt på at nå må­let, men der ske­te en tra­ge­die som stand­se­de pro­jek­tet. Nu er Carl Mon­roe, en man­ge­mil­li­o­nær fra far­ma­ceu­tin­du­stri­en, fast be­slut­tet på at gen­op­ta­ge forsk­nin­gen i un­der­vands­la­bo­ra­to­ri­et. Sam­men med den tid­li­ge­re Navy SEAL Trent Sla­ter og for­sker­ne Da­ni­el og Les­lie Kim, hå­ber Mon­roe at over­ta­le mil­jø- og ha­j­for­kæm­pe­ren Mi­sty Cal­ho­un til at til­slut­te sig tea­met. Men Cal­ho­un bli­ver cho­ke­ret, da hun er­fa­rer at virk­som­he­den bru­ger ufor­ud­si­ge­li­ge og me­get ag­gres­si­ve ty­re­ha­jer som for­søgs­dyr. In­den læn­ge...

Læs mere

48 Meters Down

48 Meters Down handler om en gruppe piger på ferie i Brasilien, der ønsker at undgå turistfælder, så de vælger i stedet at tage ud på en mere autentisk oplevelse. De vælger derfor at dykke i en underjordisk ruin! Men de er ikke alene nede i de mørke ruiner… Fortsættelsen til hajgyseren 47 Meters...

Læs mere

Open Water 3: Cage Dive

Open Water 3: Cage Dive følger tre amerikanske turister, der skal lave et optagelse af deres hajdyk, som de kan sende ind til et reality show. Men nogle katastrofale begivenheder gør, at de strander i det hajfyldte hav i det sydlige Australien. Læs vores anmeldelse af Open Water 3: Cage Dive...

Læs mere

47 Meters Down

To søstre på ferie i Mexico bliver fanget i et hajbur på bunden af havet – de er hurtigt ved at løbe tør for ilt, og en hvidhaj overvåger dem lige i nærheden. De har snart mindre end 1 times ilt til at finde en udvej. Alternativ titel: In the...

Læs mere

The MEG

I Stillehavet beskadiges et internationalt dybhavs-observationsfartøj voldsomt og synker efter et voldsomt sammenstød med et gigantisk væsen, der ifølge videnskaben burde have været uddødt i millioner af år. Der burde faktisk ikke findes noget større end bakterier på denne dybde, men ikke desto mindre ligger fartøjet nu ødelagt og ubevægeligt på over 11 kilometers dybde, i en af Stillehavets dybeste afgrunde, med det desperate mandskab fanget og uden reel udsigt til at blive reddet. Mens sekunderne tikker ubønhørligt og ilten svinder i fartøjet, rekrutterer den visionære kinesiske oceanograf, Dr. Minway Zhang, dybhavs- og redningseksperten Jonas Taylor, til trods for...

Læs mere

Modtag horror-nyheder!

Du får ugentligt de seneste nyheder, anmeldelser og konkurrencer.

Check din mailboks for en bekræftelsesmail!