Un­der en sol­for­mør­kel­se går Vero­ni­ca og hen­des to ven­ner ned i kæl­de­ren på de­res sko­le med et Qui­ja-bræt for at for­sø­ge at frem­kal­de døde ån­der. Glas­set rev­ner midt i se­an­cen, og Vero­ni­ca går i tran­ce og be­svi­mer ef­ter­føl­gen­de, hvil­ket skræm­mer hen­des ven­ner. Da hun våg­ner igen, hu­sker hun in­gen­ting. Hjem­me igen be­gyn­der Vero­ni­ca at mær­ke små for­an­drin­ger som ting, der plud­se­lig skif­ter plads og at høre ån­de­d­rag i mør­ket.

Verónica er instrueret af manden bag [REC]-filmene.

Læs vores anmeldelse af Verónica >

FAKTA

  • VOD-premiere: 15. januar 2018
  • Genre: Horror, Drama
  • Instruktør: Paco Plaza
  • Medvirkende: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer, Ana Torrent