Hvis du ikke lige ved, hvad du skal se til Valentinsdag, så har vi fundet 10 gyserfilm med kærlighedstema til Valentine’s Day!

Kan man se gyserfilm til valentinsdag? Ja, det kan man da i hvert fald. Vi har derfor fundet 10 gyserfilm med kærlighed som omdrejningspunkt. De er ikke alle super romantiske, da kærligheden jo også kan være både grusom og uhyggelig. Men de leverer fin gyser underholdning, der passer til mærkedagen.

Valentinsdag (eller “Valentine’s Day” for de internationale) er i øvrigt den 14. februar. Det er en helt almindelig onsdag her i 2024, men derfor kan man da godt hygge med en gyserfilm og holde date night derhjemme.

Vi har forsøgt at samle noget i forskellige gyser nicher, så der er lidt til enhver smag. Både plot, plakat og trailer er inkluderet for hver film, så du kan danne dig et hurtigt overblik.

Hvilken gyserfilm skal ses til valentinsdag 2024?

Nu er det jo ikke fordi, man kun må vælge én, men hvem ved, hvordan sådan en aften kan udvikle sig.

Hver måned deler vi Netflix oversigter med de nyeste tilføjelser på dén platform, så denne liste omhandler i stedet film, der kan findes på diverse streamingtjenester.

Måske en af de nedestående “10 gyserfilm til valentinsdag” passer perfekt til dig og din udkårne?

Bride of Frankenstein (1935)

Dette er op­føl­geren til den ori­gi­na­le Fran­kenste­in film. Den le­gen­da­ri­ske Bo­ris Kar­loff spil­ler det mis­for­stå­e­de monster, der sø­ger en livs­ledsa­ger­ske. Co­lin Cli­ve er til­ba­ge som den overam­bi­tiø­se Dr. Fran­kenste­in, som ska­ber den uhel­di­ge brud.

Bride of Frankenstein er det oplagte valg til enhver, der elsker de virkelig klassiske gyserfilm.

THE BRIDE OF FRANKENSTEIN

Fluen (1986)

Den unge vi­den­skabs­mand, Seth Brund­le, eks­pe­ri­men­te­rer med en ny form for trans­port af mo­le­ky­ler. Han har byg­get en ma­ski­ne, der kan op­lø­se ting mo­le­kylært, trans­por­te­re dem og sam­le dem igen i en an­den til­sva­ren­de ma­ski­ne. Det er dog aldrig en ubetinget succes. Ef­ter utal­li­ge kor­rek­tio­ner – og et skæn­de­ri med hans kæreste, jour­na­list­en Vero­ni­ca – drik­ker Seth en fla­ske champag­ne og ud­fø­rer det en­de­li­ge eks­pe­ri­ment med sig selv som for­søgska­nin. Han opdager efterfølgende, at en flue har væ­ret i bok­sen på sam­me tid og de­res ge­ner er derfor ble­vet splej­set sam­men. En hår­rej­sen­de for­an­dring ta­ger sin be­gyn­del­se.

Kærligheden kan overvinde meget, men det her er lige vildt nok…

Fluen / The Fly

Bram Stoker’s Dracula (1992)

Grev Dra­cu­la har taget rejsen fra Tran­sylva­ni­en til Lon­don. Han leder nemlig efter en ung kvinde, der er en tro kopi af hans elskede, der døde fire århund­re­der tidligere. Dra­cu­las mål er at for­e­ne sig med sin el­ske­de for evigt, så de kan “leve” lykkeligt sammen igen.

Så er der skruet helt op for romantikken, den udødelige kærlighed og, ikke mindst, vampyrer!

BRAM STOKER'S DRACULA

Valentine (2001)

Hæv­nen er mindst ligeså sød og lækker som Valentinsdag chokolade. Det er i hvert fald den hævn­ger­rige mor­ders holdning. Han er maskeret som selveste Amor og lokker pigerne til at være hans Va­len­tin. For el­lers er der ikke mere at leve for…

Vi kunne da ikke have en liste med gyserfilm til Valentinsdag uden denne.

VALENTINE

My Bloody Valentine 3D (2009)

En Valentinsdag dør fem mennesker i en tragisk mineulykke i den lil­le by Har­mony. Præ­cis ét år se­ne­re våg­ner den ene­ste over­le­ven­de, Har­ry War­den, fra sit koma. Iført mi­ne­ar­bej­der­tøj går han amok og sky­der 22 men­ne­sker. Tom er en af de unge, der over­le­ve­de Harry Wardens angreb. 10 år se­ne­re ven­der Tom til­ba­ge til byen, hvor folk igen bliver myrdet. Er det Har­ry der hu­se­rer igen?

Klassiske gyser virkemidler og en historie, der finder sted på selve Valentinsdag.

My Bloody Valentine (2009)

Revenge – A Love Story (2010)

En ræk­ke bruta­le mord hær­ger Hong Kong. Gravi­de kvin­der myr­des og deres fo­strer fjer­nes. Da mor­de­ren endelig fanges ef­ter en in­tens jagt, bliver han af­hø­rt på brutal vis og af­slø­rer sit hævn­mo­tiv. Den tragi­ske hi­sto­rie in­vol­ve­rer te­e­na­gepi­gen Wing, som mange år tidligere ble­v ud­sat for en voldtægt. 

Læs vores anmeldelse af Revenge – A Love Story >

Revenge – A Love Story (2010)

Sleep Tight (2011)

Cés­ar le­ver til­sy­ne­la­den­de et stil­le liv som vi­ce­vært i en bo­lig­blok i Bar­ce­lo­na. Han gem­mer dog på en mørk og uhyg­ge­lig hem­me­lig­hed. Hans ene­ste mål i li­vet er, at an­dre men­ne­sker ikke må føle sig lyk­ke­li­ge, så da han får øje på den al­tid gla­de Cla­ra, eska­le­rer hans syge fan­ta­si­er. Cla­ras liv skal øde­læg­ges – for en­hver pris.

Læs vores anmeldelse af Sleep Tight >

Sleep Tight (2011)

Warm Bodies (2013)

Vi be­fin­der os i frem­ti­den, hvor Ame­ri­ka er kol­lap­set og halv­de­len af be­folk­nin­gen er ble­vet til kø­dæ­den­de, le­ven­de døde. R er en ung mand i dyb ek­si­sten­ti­el kri­se, da han er en zom­bie. Han er derfor iden­ti­tets­løs, sulten og ude af stand til at tale. Al­li­ge­vel læn­ges han ef­ter mere og lever in­derst inde et liv fuld af drøm­me, der kommer inden for ræk­ke­vid­de, da han æder en hjer­ne og op­le­ver personens min­der. R be­slut­ter at sig for at skå­ne of­fe­rets kæ­re­ste, Julie, og et aka­vet, men in­tenst for­hold til men­ne­skepi­gen ta­ger form. 

Læs vores anmeldelse af Warm Bodies >

Warm Bodies (2013)

Only Lovers Left Alive (2013)

De to vampyrer, Adam og Eve, har været forelsket gennem århundreder. Men da Eves lillesøster Ava ankommer, sætter hun en kæde af begivenheder i gang, der truer alle deres eksistenser. Ava er nemlig i den grad et re­sul­tat af nu­ti­den og kender ikke til for­sig­tig­hed. Hun ænser slet ikkem at noget har konsekvenserm og dét er for­bun­det med stor fare for dem alle.

En meget anderledes vampyrfilm, der drives af drama og romantik.

ONLY LOVERS LEFT ALIVE

Crimson Peak (2015)

En for­før­en­de frem­med stjæ­ler en ung kvindes hjer­te og tager hende med hjem til et im­po­ne­ren­de men fal­de­fær­digt palæ. Det ligger på top­pen af et bjerg skabt af blodrødt ler. Det er et sted fyldt med hem­me­lig­he­der, der vil hjem­sø­ge hen­de for evigt. Mel­lem be­gær og mør­ke, myste­ri­um og gal­skab lig­ger sand­he­den bag Crim­son Peak palæet.

Læs vores anmeldelse af Crimson Peak >

Crimson Peak (2015)
Hvad skal DU se til valentinsdag?

Forfatter

  • Nadja "HorrorDiva" Houmøller

    Jeg kan huske den første gyser, jeg så, da jeg var ca. 8-9 år. Det var nemlig 'Poltergeist', som min far havde optaget, og jeg efterfølgende sneg mig til at se, mens jeg var alene hjemme. Og det var på trods af, at min far udførligt havde lavet et grøn/gul/rød-system over hvilke film, jeg måtte se og ikke se... 'Poltergeist' var selvfølgelig en af de røde. Siden da har jeg haft en massiv interesse i at se gyserfilm, og jeg har altid fulgt med i hvilke kommende gysere, der var undervejs. Jeg foretrækker uden tvivl de lidt nyere gyserfilm. Et udpluk af mine favoritfilm: El orfanato, [REC], The Others, 28 Days Later, Eden Lake, The Descent, Se7en, Drag Me to Hell, The Mist, Haute Tension, Martyrs, The Strangers, The Cabin in the Woods. Udover min store interesse for horror-genren, har jeg også studeret 'Art of Film' på Berkeley, Californien, USA.

    Vis alle indlæg